Úmrtní list, volno na pohřeb a příspěvek na pohřeb

0
616
Religion, death and dolor - funeral and cemetery; funeral with coffin

Po smrti blízkého je třeba vybavit především úmrtní list. Bez něj se při řešení dědictví dále nedostanete, ptát ho od vás budou na každém úřadě a v každé instituci.

Úmrtní list

Úmrtí je povinen oznámit matričnímu úřadu prohlížející lékař neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů po prohlídce mrtvého. Další údaje, které se zapisují do knihy úmrtí, poskytne matričnímu úřadu osoba, která vyřizuje pohřeb.

Potřebné doklady a dokumenty:

listy o prohlídky mrtvého – 3 kusy
občanský průkaz zemřelého
u nezletilých rodný list a občanské průkazy rodičů dítěte
občanský průkaz osoby, která úmrtní list vyřizuje
zmocnění pohřební služby v případě, že doklady o úmrtí nevyřizuje rodinný příslušník
Po předložení uvedených dokladů bude na počkání vystaven úmrtní list a žádost o příspěvek na pohřeb.
Poplatky:

Undertaker showing coffins and crosses to a widow

první výpis úmrtního listu se vydává bezplatně
správný poplatek 5,00 eura za vydání duplikátu úmrtního listu ve smyslu zák. čj. 145/95 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
následuje část: Pohřeb a příspěvek na pohřeb

Předchozí článekBez včel bychom nebyli. Jak poznat kvalitní med?
Další článekZlaté mléko prospívá zdraví i náladě